Vil bygge 48 leiligheter i Søbstadvegen 19

Eiendomsselskap vil bygge tre frittstående leilighetsbygg.

Det er selskapet Søbstadvegen 19a AS som nå ønsker å få omregulert og videreutviklet eiendommen som ligger noen steinkast unna Heimdal sentrum. Firmaet er en del av Kringsvoll Holding AS som også sitter på eiendommer i Industriveien og på Flatåsen.

I følge opplysninger fra grunnboken ble eiendommen Søbstadvegen 19a kjøpt i 2020 for 13,3 millioner kroner.

I planinitiativet som ble sendt inn til kommunen i sommer legges det opp til tre leilighetsbygg med totalt 48 leiligheter. Størrelsen på leilighetene fordeler seg på 9 to-romsleiligheter, 36 tre-romsleiligheter og 6 fireromsleiligheter.

Søbstadvegen 19, Heimdal (arkivbilde)

Byggehøyden er i utgangspunktet på 3. etasjer, men i følge planinitiativet så vil en «effektiv utnyttelse av takflaten» i praksis bli en 4. etasje. Høyden fra terreng til møne vil være på ca. 13,7 meter.

Det planlegges for totalt 46 parkeringsplasser, hvorav 42 er tenkt lagt i egen parkeringskjeller. Antallet er imidlertid under gjeldende krav for området som er på 1,2 parkeringsplasser pr. boenhet.

Størrelsen på planområdet er på 3.991 m² og ligger mellom Søbstadvegen og jernbanelinja. Planområdet omfatter både Søbstadvegen 19a og Søbstadvegen 19b.

Området består i dag av eneboliger, lagerhaller og gamle produksjonslokaler.

Søbstadvegen 19 består i dag av blant denne gamle lagerhallen.

I planinitiativet understrekes det at de nye boligene vil ha en «meget god beliggenhet» med tanke på målsettingene i byvekstavtalen. Dette da leilighetsbyggene vil ligge ca. 300 meter i gangavstand fra torget i Heimdal sentrum og 400 meter fra Heimdal stasjon.

Når det gjelder støy fra Søbstadvegen så vil det jobbes med løsning for hvordan uteplass og soverom kan skjermes, slik at støysituasjonen blir tilfredsstillende. I 2021 var gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT) forbi planområdet på ca. 3900 biler i døgnet.

Planinitiativet er utarbeidet av trondheimsfirmaet Byggeherrerådgiveren AS som vil delta på et oppstartsmøte med kommunen den 18. oktober.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Siste eAVIS:

spot_img

SISTE SAKER