Planlegger nytt sentrumskvartal på Heimdal

Norgesgruppen Eiendom og Heimdal Bolig vil slå sammen den gamle ESSO-tomta med nabotomta i Søbstadvegen 3.

Det er Asplan Viak som på vegne Norgesgruppen Eiendom Midt-Norge og Heimdal Bolig nå har levert et planinitiativ som omfatter både den gamle ESSO-tomta i Søbstadvegen 5 og nabotomta i Søbstadvegen 3.

Søbstadvegen 5 ble kjøpt av Norgesgruppen i fjor sommer for 42 millioner kroner, mens Heimdal Bolig AS overtok Søbstadvegen 3 på nyåret gjennom en aksjeoverdragelse.

-Planen er at Søbstadveien 3 2 AS, som er selskapet som eier Søbstadvegen 3, fusjoneres inn i Søbstadvegen Eiendom AS som er selskapet som eier Søbstadvegen 5, opplyser prosjektsjef Anita Olderø i Heimdal Bolig.

Torg og bygate

Utbyggingsprosjektet som har fått navnet «Heimdal Torg» vil inneholde boliger, næringsareal og et mobilitetshus. Dagens bebyggelse er planlagt revet.

Den laveste bebyggelsen vil bli ut mot Søbstadvegen. Her vil det også etableres et nytt offentlig torg (Tegning: Asplan Viak)

I planinitiativet heter det at etableringen av et mobilitetshus vil kunne bidra til å fjerne en del av dagens gateparkering i Heimdal sentrum slik at Søbstadvegen i stedet kan rustes opp med bygatepreg og torg.

-I sørvestre hjørne av planområdet planlegges det et offentlig torg noe som vil kunne bidra til å revitalisere dagens torgområde ved fiskebutikken. Et av de viktigste bidragene fra prosjektet til å få til nettopp dette er å kunne tilby innendørs parkering i mobilitetshuset til erstatning for gateparkering. Når man samtidig får ryddet opp i gateparkeringen så vil også deler av Søbstadvegen kunne få et flott bygatepreg, forklarer Olderø.

Næringsarealer

I planinitiativet legges det opp til rundt 105 boliger med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 56m2 . Det planlegges videre for næringsarealer på totalt 2 350 m2.

Det røde teglsteinhuset i Søbstadvegen 3 vil rives. Leietakerne vil få tilbud om andre lokaler i Heimdal sentrum eller leie i det nye kvartalet.

Det foreslås en større dagligvarebutikk (Norgesgruppen) og noen mindre næringsareal i 1. etasje ut mot Søbstadvegen. For å aktivisere fasaden ut mot Bjørndalen er det også her foreslått noe næringsareal.

Når det gjelder dagens leietakere i Søbstadvegen 3 så vil disse tilbys videre drift i andre lokaler i Heimdal sentrum eller mulighet til å leie i det nye kvartalet. I dag holder blant annet Stjernegrillen og Unnis Salong til i bygget.

Planene om å bygge ut ESSO-tomta er ikke av ny dato. Allerede i 2014 ble det laget flere skisser med en KIWI-butikk på gateplan og boliger i etasjene over.

Foreløpige skisser

Planinitiativet som nå er sendt inn er imidlertid det mest detaljerte forslaget som har blitt utarbeidet. Det er også det første forslaget som omfatter både Søbstadvegen 5 og Søbstadvegen 3.

Den nye sentrumskvartalet med oversiktsperspektiv fra sørvest. (Tegning: Asplan Viak)

-Planinitiativet og stedsanalysen er kun ment som et utgangspunkt for oppstartsmøtet med Trondheim kommune slik at reguleringsprosessen kan starte. Derfor er skissene som foreligger høyst foreløpige. I det videre planarbeidet vil prosjektet bearbeides og det vil nok komme flere justeringer, avslutter Olderø.

I et foreløpig svar til anmodningen om et oppstartsmøte så sier Byplankontoret at man ser positiv på at det skjer noe på den gamle bensinstasjonstomta som i dag ligger brakk.

Byplankontoret ser imidlertid et par utfordringer knyttet til bygningstypologi og stedstilpasning og foreslår derfor at det avholdes et formøte før selve oppstartsmøtet.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Siste eAVIS:

spot_img

SISTE SAKER