Det planlegges et nytt senter på Kattem

Tiltakshaver COOP Midt-Norge SA og selskapet Rostinvest AS har bedt Trondheim kommune ved Byplankontoret om et oppstartsmøte med formål å utvikle lokalsenteret Kattem Torg.

-Annonse-spot_img

Plankonsulent Rett Hjem Arkitekter AS har utarbeidet en detaljreguleringsplan for utvikling av lokalsenteret på Kattem.

Det er planlagt et helt nytt lokalsenter med næring og offentlig og privattjenesteyting på bakkeplan og boliger fra og med andre etasje.

Eksisterende bebyggelse (dagligvarebutikk, frisør og Servicesentralens lokaler) på ca. 2000 m² rives. Planen avgrenses av Lisbeth Nypans veg i nord, Uståsen i vest, og av gangvegene sør og øst for området.

15 000 m2
Det planlegges å sette opp en L-formet bygning på ca. 15000 m² med ulike virksomheter i første etasje og boliger i øvrige etasjer. I sokkelen er det planlagt areal til Servicesentralen og parkeringer.

Å BAKKEPLAN Slik kan torget ta seg ut sett fra sør, med grøntanlegg og skjermet fra trafikk. (Illustrasjon Rett Hjem Arkitekter AS)

For å skape liv og gjøre lokalsenteret til en sosial møteplass er det disponibelt areal for et mangfold av funksjoner som torg, park, ungdomsklubb, frivilligsentral, kafé og dagligvarebutikk.

Byggene har opptil 7 etasjer og kjeller. Første etasje er 5 m høy, de øvrige etasjene er 3,2 m høye. Det planlagt antallet leiligheter er ikke angitt i sakspapirene.

Tiltakshaverne anfører at Kattem Torg vil komme midt i et område med om lag 4000 mennesker. I den omkringliggende blokkbebyggelsen med 2-4 etasjer finnes det bare én oppgang med heis.

FRA LISBETH NYPANS Den mest dominerende fasaden vender mot nord-øst, Lisbeth Nypans veg og trafikken (Illustrasjon: Rett Hjem Arkitekter AS)

Den nye bebyggelsen vil gi alle dagens beboere i de tilliggende borettslagene, en mulighet å flytte til en bolig i samme område, tilrettelagt for forflytningshemmede.

De berørte grunneierne er COOP Midt-Norge SA, Servicesentralen Kattem Ust SA og Kattem Ust Sameiet med to eiendommer.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER