Vil erosjonssikre mer av ravinedalen ved Bråbekken

Byggesakskontoret har bedt Statsforvalteren om innspill da tiltaket fordrer dispensasjon fra LNF-formålet.

-Annonse-spot_img

I forbindelse med byggingen av ny Brå bru gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en erosjonssikring av Bråbekken under brua og deler av ravinedalen nedover mot Leinstrand.

Nå ønsker Kommunalteknikk i Trondheim kommune å erosjonssikre også den øvre delen av Bråbekken og ravinedalen retning Spongdal.

Omsøkt tiltak gjelder den delen av dalen
som er merket med blå skravur (Kart: Trondheim kommune)

I følge søknaden skal økt boligbygging og nydyrking i Spongdals-området de senere årene ført til økt flomvannføring i Bråbekken. Klimaendringer med økt nedbør vil også kunne gi ytterligere økt vannføring heter det.

Erosjonssikring

Ut fra nasjonale myndigheters anbefaling på 40% økning i nedbør, vil ikke dagens kulvert være tilstrekkelig til å ta unna vannet, og skadene og utglidningene i Brådalen vil kunne øke.

I søknaden skisseres det flere mulige tiltak, blant annet byggingen av et såkalt fordrøyningsanlegg som kan samle opp overvannet midlertidig til det trygt kan slippes ut igjen.

Dagens kulvert er ikke stor nok til å ta unna vannet (Foto: Trondheim kommune)

Tanken er at man ved å kontrollere vannstrømmen som kommer ut av kulverten øverst i Brådalen, vil kunne redusere farten på vannføringen slik at erosjonen reduseres.

Et annet alternativ er en åpning av eksisterende bekkelukking, men dette anses som uaktuelt da det vil føre til tap av mye dyrket areal.

Dispensasjon

Uansett hvilket tiltaket som blir valgt vil det kreve dispensasjon fra «landbruksområder» i reguleringsplanen og dispensasjon fra LFN-formålet i KPA.

Byggesakskontoret har nå bedt Statsforvalteren komme med sine vurderinger før man fatter noe vedtak den ene eller andre retningen.

I brevet til Statsforvalteren heter det at det på den ene siden er viktig å sikre liv og verdier, mens det på den andre siden er det uheldig å redusere verdien av ravinedalen uten at det er nødvendig.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER