Mener garasje har ført til verdifall på leiligheter i Heimdal Atrium

Størrelse og plassering av garasjen gjorde at tiltaket ikke var søknadspliktig. Nå har allikevel Byggesakskontoret opprettet en ulovlighetssak.

-Annonse-spot_img

En beboer i en boligkomplekset Heimdal Atrium i Heimdal sentrum har sendt en mail til kommunen hvor man stiller spørsmål ved hvorvidt naboens garasje er satt opp lovlig.

Det vises blant annet til at garasjen står «skremmende nær» nabogrensa med tanke på brannsikkerheten.

Det påpekes også at man aldri mottok noe nabovarsel før garasjen ble satt opp.

Som følge av henvendelsen har Byggesakskontoret nå opprettet en ulovlighetssak hvor man ber naboen redegjøre for garasjen.

En beboer i en boligblokk i Heimdal sentrum mener naboens garasje er plassert for nærme nabogrensa og frykter for brannsikkerheten (fra kommunens sakspapirer)

Et raskt søk i kommunens innsynsportal viser imidlertid at Byggesakskontoret i februar godkjente at tiltaket var i tråd med unntaket fra søknadsplikt etter byggesaksforskriften.

I henhold til forskriften så trenger man ikke å sende nabovarsel når tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Verdifall på leiligheter

I henvendelsen fra beboeren heter det at garasjen har hatt en negativ innvirkning på flere beboeres sol- og lysforhold og at dette har ført til redusert livskvalitet.

Videre er man bekymret for at garasjen vil føre til verdifall på leilighetene, noe som vil gjøre det vanskelig å skulle selge.

Flere beboere skal ha reagert på plasseringen av naboens garasje. (fra kommunens sakspapirer)

Beboeren skriver at tre beboere i blokka nå føler at de er «tvunget til å selge» som følge av den reduserte livskvaliteten og mangelen på sollys.

I følge beboeren ser man allerede tegn til verdifall i markedet, og frykter dette vil ytterligere forsterke situasjonen for de berørte beboerne.

Vil ha ny vurdering

Beboeren stiller spørsmål ved om det er riktig av kommunen å godkjenne søknader uten å ta hensyn til brannsikkerhet og naboenes lysforhold.

Beboeren ber nå om at kommunen vurderer saken på nytt.

I følge beboeren har den «drastiske endringen» ødelagt den en gang så behagelige atmosfæren og gjort boligene «mindre innbydende og trivelige å oppholde seg i«.

Naboen har fått frist til den 15. august med å uttale seg.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER