Planlegger idrettshall og «ny» Tonstad skole

Skal etter planen stå ferdig høsten 2029. Politikerne ønsker imidlertid å fremskynde byggingen

-Annonse-spot_img

Etter flere år med debatt og utredinger ble politikerne i formannskapet i februar endelig enig om en ny skolestruktur på Tiller.

Utfordrende grunnforhold med kvikkleire gjorde at politikerne valgte å skrinlegge planene om en ny felles ungdomsskole for Okstad, Sjetne og Tonstad på Brinken.

Dermed stod man igjen med alternativet hvor Tonstad og Hårstad blir avgivende barneskoler (1-7) for ungdomsskolen Rosten (8-10).

Når det gjelder Tonstad skole så er det vedtatt at skolen skal ha plass til 700 elever.

Tonstad skole

Dagens Tonstad skole består av et hovedbygg og to frittstående paviljonger, der særlig paviljongene skal være i dårlig stand. Hovedbygget skal også ha utfordringer, blant annet knyttet til ventilasjon.

Den mest hensiktsmessige plasseringen av idrettshallen vil være mellom dagnes skolebygg og fotballbanen mener arkitektene. NB! Hvit tekst er lagt på av redaksjonen (Tegning: MAP Arkitekter AS)

Skolen har også begrensede fasiliteter for kroppsøving, noe som gjør at Rostenhallen ofte blir benyttet for kroppsøving.

Med bakgrunn i kommunens økonomiplan og politiske føringer er det nå utarbeidet
en mulighetsstudie for både utvidelse av skolen og byggingen av en ny idrettshall.

Håpet er å kunne unngå en ny reguleringsprosess da dette vil forsinke utbyggingen.

I utgangspunktet er tanken at «nye» Tonstad skole skal stå klar høsten 2029. Politikerne har imidlertid bedt Kommunedirektøren se på muligheten for å fremskynde byggingen.

Fire alternativ

I mulighetsstudien som er utarbeidet av MAP Arkitekter AS er det skissert fire ulike alternativer når det gjelder idrettshall og utvidelse av selve skolen

Utvidelsen av dagens skolebygg er forslått løst på flere ulike måter. NB! Hvit tekst er lagt på av redaksjonen (Tegning: MAP arkitekter AS)

I tre av alternativene er idrettshallen plassert mellom eksisterende skolebygning og idrettsbanen noe man mener vil være den mest hensiktsmessige plasseringen.

Når det gjelder nybyggene så er disse planlagt med to etasjer på samme måte som dagens hovedbygning.

MAP Arkitekter har nå bedt kommunen om et oppstartsmøte for å drøfte veien videre.

Den 10. juni skal det etter planen avholdes et styringsgruppemøte i Trondheim Eieindom
hvor blant annet framdrift og handlingsrommet og mulighetene for Tonstad skole skal
diskuteres.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER