Luftambulansen må flytte fra Vestre Rosten

Nå utredes tre mulige lokasjoner for ny base. -Vi håper å kunne være på plass i nytt bygg om 3-5 år, forteller prosjektleder Henrik Jean Mette i Norsk Luftambulanse.

-Annonse-spot_img

Nye krav til smittevern og utforming av arealer for de ansatte gjør at luftambulansen må flytte fra dagens base på Vestre Rosten.

Årsaken er at kvikkleire og en hovedvannledning gjør det vanskelig å skulle utvide dagens bygningsmasse.

-Den ustabile grunnen gjør det nødvendig med omfattende sikringstiltak. Blant annet må flere ravinedaler steinsettes. En flytting av hovedvannledningen som ligger tett inntil basen er også noe som vil medføre store miljømessige og økonomiske konsekvenser, forteller prosjektleder Henrik Jean Mette i Norsk Luftambulanse.

Luftambulansebasen på Vestre Rosten (arkivbilde)

Mens det er Norsk Luftambulanse som eier og drifter selve basen på Vestre Rosten, så er det St Olavs Hospital og helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste (Luftambulansetjenesten HF) som leier lokalene.

I samarbeid med Trondheim kommune og flere store eiendomsbesittere har man sett på flere mulige plasseringer for en ny base.

-Vi startet med 15 potensielle lokasjoner men har nå redusert dette til tre lokasjoner – Torgård/Sandmoen, Kroppanbrua og ved hovedbrannstasjonen på Sluppen. Det er ikke bestemt hvilket alternativ vi skal gå for, det vil bli utredet nærmere i det videre arbeidet før partene tar en beslutning, understreker Mette.

Sluppen

I konsekvensutredningen for de tre ulike alternativene trekkes Sluppen frem som det mest hensiktsmessige når det gjelder responstid for bilambulansetjenesten.

Mulig utforming av en ny base på Sluppen. (Tegning: Sweco)

-På strekningen Hommelvik – Melhus regnes i dag bil som det raskeste fremkomstmiddelet. Når det gjelder bil så vil en plassering på Sluppen like ved E6 gi kortest mulig responstid for flest mulig innbyggere i regionen, forteller Mette.

Når det gjelder helikopter så vil det i følge Mette kun være snakk om marginale forskjeller i responstiden for de tre alternativene som nå utredes.

-Selv om flytiden vil påvirkes i minimal grad så vil en plassering på Sluppen gi en kortere rute etter endt oppdrag. Det vil også være kortere vei til helipaden på St Olavs som alternativ landingsplass.

Ny base

Dagens luftambulansebase på Vestre Rosten ble etablert i 1990. På slutten av 90-tallet ble basen utvidet med et nytt bygg hvor blant annet bilambulansetjenesten og akuttmedisinsk ledelse holder til.

Et område ved Kroppanbrua er en av de tre lokasjonene som nå utredes (Foto: Sweco)

I planinitiativet som er utarbeidet av rådgivningsselskapet Sweco så går den nye basen under navnet «Trondheim Prehospitale Senter».

Tanken er at den nye basen skal inneholde både operative tjenester, ledelse og utviklingsmiljø.

Både luftambulansen og bilambulansen vil ha døgnbemannet operativ drift hver dag året rundt. Også AMK-sentralen (113) vil være døgnbemannet.

Norsk Luftambulanse har nå bedt kommunen om et oppstartsmøte for reguleringsplanen.

-Vi har hele veien hatt en tett og god dialog med Trondheim kommune og regner derfor med å komme raskt i gang med det videre arbeidet. Målet er å være på plass i nytt bygg om 3-5 år, avslutter Mette.

 

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER