Vår mening: Ny storstue for Tiller bydel – utbygging av Tillertomta for idrettsformål

-Annonse-spot_img

Tillertomta har vært gjenstand for diskusjon i lengre tid, og ønsket har vært å få bruke det til idrettsformål. Nå har det kommet tre ulike alternativ til bruk av tomten til ishockey. Tiller arbeiderlag går for det alternativet som kalles nr 2. Dette er en ishall med tribune og andre fasiliteter som trengs hos en ishockey storstue i Trondheim som kan huse våre eliteklubber. I dette alternativet er det også inkludert en minirink til de yngste. Som de fleste forstår, går kostnaden opp desto mer en inkluderer i prosjektet. Idretten synes å gå for alternativ 2 når en først bygger. Det kan bli lenge til neste gang Trondheim kommune satser på ishockey sporten.

Vi i Tiller arbeiderlag mener vi at det bør satses skikkelig og ikke bare halvveis. Byen trenger en ny storstue for ishockey. Leangen ishall som ble bygd i 1977 trenger i dag avlastning. Den har virkelig gjort sitt for å gi glede og begeistre befolkningen i Trondheim. Dette alternativet har også mulighet for sambruk og treningstid for andre idretter. Dette synes vi er positivt.
Når det gjelder kostnaden til dette prosjektet vil dette oppveies ved fremtidig inntektspotensiale ved bruk av hallen til arrangement innen toppidrett. Vi tenker da på inntektsgenerering ved bruk, hotell- og servicenæringen, men også ringvirkninger i leverandørkjeden, som også vil gi arbeidsplasser. En slik storstue vil i sin levetid genere millioner i inntekter som vil være med å finansiere store deler av prosjektet. Ringvirkningene her vil bli store for Trondheim by og nabokommunene. Det er bare fantasien som vil sette begrensninger her.
Vi må også se til at det blir nok parkeringsmuligheter ved anlegget. Skal hallen huse eliteseriekamper må en ha tilstrekkelig med parkeringsplasser. Denne delen av Tiller har ikke særlig kollektivtilbud, dette må eventuelt bli noe bedre. Men selvfølgelig må det tenkes på at det må være mulig å bruke privatbiler.
Hvorfor tenke for smått nå når vi først bygger ishall. En slik hall kan også ha som formål, fritid for innbyggerne. Det er jo ikke få som vil bruke anledningen til å ta på seg et par skøyter sammen med familien en søndag og gå litt på isen. Dette har vi jo sett fra byer over hele Europa.
At de yngre får seg en minirink fremmer rekrutteringen til idretten.
En må ikke bare måle et slikt prosjekt i kostnader, men også se på inntektspotensiale. I tillegg vil en slik storstue gi mang en flott idrettsopplevelse for Trondheims befolkning.
La oss gå for alternativ 2 og gi ishockey sporten og gi Tiller bydel en skikkelig vitamininnsprøytning.

Styret i Tiller arbeiderlag
Ismail Elmi – leder
Gunn Kristin Storrø – sekretær
Ragnar Foss
Vidar Nerland
Bodil Blokkum
Cathrine Larsen
Siw Olsen Fjørtoft

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER