Se de nye tegningene av det planlagte Heimdal Torg

Planbeskrivelse for det nye sentrumskvartalet på Heimdal er nå sendt inn til 1. gangs behandling.

-Annonse-spot_img

Det er Norgesgruppen som gjennom selskapet Søbstadvegen Eiendom AS nå ønsker å etablere et helt nytt sentrumskvartal på den gamle Esso-tomta og nabotomta i Søbstadvegen 3.

Det planlegges både for boliger, en større dagligvarebutikk, forretnings- og næringsareal samt et eget mobilitetshus.

I tillegg vil det etableres et nytt bytorg som vil ligge i tilknytning til eksisterende torg foran fiskebutikken. I planbeskrivelsen heter det at størrelsen på torget vil gi rom for uteservering og beplantning.

Den høyeste bebyggelsen vil vende ut mot Bjørndalen hvor den trappes ned i retning Ringvålvegen (Fotomontasje: Asplan Viak)

I planforslaget er det lagt opp til 107 boliger med en gjennomsnittlig størrelse på ca. 65-70 m2 BRA. Det legges videre opp til utadvendte førsteetasjer med forretninger og næring rundt hele kvartalet.

Utbyggingsplanene ble i mars behandlet som en prinsippsak i bygningsrådet da det har vært stor uenighet mellom forslagsstiller og kommunedirektøren når det gjelder behovet for ulike mulighetsstudier.

Et nytt torg vil etableres i sør ut mot eksisterende torg foran fiskebutikken (Fotomontasje: Asplan Viak)

Politikerne vedtok at det videre planarbeidet skulle fortsette med forslagsstillers planforslag. Bygningsrådet ønsket imidlertid at det ble jobbet videre med varierende etasjeantall ut mot Bjørndalen.

Det ble også presisert viktigheten av å holde høydene inn mot Søbstadvegen lave for å sikre en god overgang mot omgivelsene.

Den laveste bebyggelsen vil vende ut mot Søbstadvegen (Fotomontasje: Asplan Viak)

Planforslaget vil etter sommeren bli gjenstand for 1. gangs behandling. Politikerne vil da ta stilling til om planforslaget slik det foreligger kan sendes på høring og offentlig ettersyn, eller om det må gjøres endringer.

Etter høring og offentlig ettersyn vil planforslaget bli gjenstand for 2. gangs behandling. Politikerne vil da se på innkomne uttalelser og merknader og vurdere hvorvidt det må foretas endringer i planforslaget før det eventuelt vedtas.

Søbstadvegen Eiendom AS er forslagsstiller mens plankonsulent er Asplan Viak.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER