Nytt helsesenter i Heimdal sentrum

Planarbeidet er i gang for et etterlengtet helse- og velferdssenter i Heimdal sentrum. Nye Heimdal HVS skal ha inntil 72 plasser og romme egne arealer for hjemmetjeneste. Målet er å ha institusjonen klar til innflytting i 2026.

-Annonse-spot_img

Av Asbjørn Gravås

«For å holde tritt med demografisk vekst, er det behov for et nytt sykehjem på Heimdal i 2026», skrev Kommunedirektøren i Trondheim allerede i handlings- og økonomiplanen for 2022-2025.

Med planinitiativet som ble tatt av kommunale Trondheim eiendom sist høst, følges dette opp.

Det 10,2 mål store arealet som skal reguleres til HVS-tomt, omfatter eiendommer på adressene Ringvålvegen 11 og J. O. Stavs veg 4, 6 og 8. Eksisterende bebyggelse
– et lite antall omsorgsboliger og eldre bolighus, skal rives.

Parkering under
Store deler av planområdet tjener i dag som parkeringsareal for kunder hos Rema 1000 Heimdal og andre butikker og servicebedrifter i tettstedet.

Under nye Heimdal HVS skal det anlegges parkeringsareal på to plan. Her blir det både offentlige plasser på minimum 50 i tallet- til til erstatning for tidligere bakkeparkering, og
p-areal øremerket for senterets og hjemmetjenestens personale.

Fire-fem etasjer
HVS-bebyggelsen blir planlagt fire-fem etasjer høy. Komplekset vil dermed bidra til en fortettet sentrumskjerne.

Trondheim kommunes plankonsulent for prosjektet, Eggen Arkitekter AS, skriver i sin redegjørelse for HVS-planarbeidet at den økte tettheten kan bidra til en ryddigere sentrumsstruktur på Heimdal.

Senteret vil bidra til den økte fortettingen som kommunen ser som ønskelig. Til venstre for Heimdal HVS ligger J.O. Stavs veg. Man vil også bevare grøntdraget fra Vardeveien mot Ringvålvegen. Denne strekningen kommer delvis til syne i forkant av senteret i illustrasjonen over. (Illustrasjon: Eggen Arkitekter AS)

Hjemmetjenesten er tiltenkt egne arealer med egen inngang. I parkeringskjelleren er hjemmetjenesten estimert til å ha behov for 15-20 plasser.

Bibliotek
Samlokalisering med bydelsbibliotek skal også vurderes som del av HVS-prosjektet. Det samme gjelder arealer for park.

I et avsnitt med overskriften «funksjonell og miljømessig kvalitet» heter det at reguleringsplanen skal ivareta mulighet for gode uterom og gode forbindelser gjennom området.

Reguleringen skal også omfatte byrommene «Meieriplassen» og «Torget». Om Meieriplassen skriver byplankontoret i sin anbefaling at den bør bygges opp som Heimdals definitivt bilfrie byrom.

Ny gangpassasje
Arbeidet som er i gang med en gatebruksplan for Heimdal sentrum, bør koordineres med den nye reguleringsplanen.

J. O. Stavs veg bør beholde sin landlige karakter. Det sammenhengende grønne landskapet her må bevares. Som et konkret forslag nevnes anlegg av en gangpassasje gjennom området i forlengelsen av Vardevegen.

Tegl- eller trefasader
Nybygg-fasaden som vender ut mot Ringvålvegen, må ikke bli for lang og uavbrutt, og heller ikke for høy, formaner byplankontoret. Fasadene bør være oppdelte og spille på lag med stasjonsbyens små dimensjoner.

Materialbruken bør være i tegl, puss eller malt treverk. «Helse- og velferdssenteret bør bidra til en by i øyehøyde, med et bevisst forhold til hvordan de eldre beboerne «tar del i bylivet» som er til stede rett utenfor.

Det er viktig at et nytt anlegg følger en finmasket, bymessig struktur, og at man ikke bygger for stort og massivt.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER