Boligprosjektet ble kalt «voldsomt» og «utrivelig». Nå har utbygger kommet med et nytt forslag

Se de nye tegningene av den planlagte utbyggingen av den såkalte teknotomta på Tiller.

-Annonse-spot_img

3Det er selskapet Teknotomten 3 AS som nå har levert en revidert rammesøknad for bygging av to større boligblokker like nedenfor Kotenghallen.

Totalt legges det opp til 167 leiligheter i varierende størrelser. I sokkeletasjene vil det være næringsarealer, blant annet en KIWI-butikk.

De to boligblokkene danner tilsammen en «L» hvor en av blokkene vender ut mot rundkjøringen ved John Aas veg og en annen ut mot Vestre Rosten.

Boligblokkene utgjør første byggetrinn av en større utbygging på i alt 11 blokker som vil strekke seg helt frem til der Vestre Rosten krysser Anne-Kath. Parows veg.

Avslag

Det er andre gang utbygger nå søker om rammetillatelse for de to boligblokkene. Forrige gang var i januar 2022. Den gang ble det blankt avslag.

Den omsøkte bebyggelsen sett fra rundkjøringen John Aas veg og Anne Kath. Parows veg. (Illustrasjon: Voll Arkitekter)

Noe av begrunnelsen var at boligprosjektet fremstod som «svært voldsomt, fremmed og dominerende både i nærmiljøet og i det store bylandskapet.«.

Slik bebyggelsen var utformet ville det i følge kommunen også kunne oppleves direkte «utrivelig» å oppholde seg i utearealet mellom blokkene.

Noen andre som heller ikke var spesielt imponert over byggeprosjektet var Koteng Eiendom som eier Kotenghallen på andre siden av veien. Også de mente blokkene fremstod «voldsomt og dominerende» i nærmiljøet.

I sin merknad skrev Koteng Eiendom at prosjektets samlede høyde og volum burde tilsi en «særlig aktsomhet i forhold til arkitektonisk bearbeiding både når det gjelder volumoppbygging og fasadeutforming«.

Videre het det at det «enorme nybygget» ville møte terrenget mot Vestre Rosten «i en smal grøft med en høydeforskjell mot gata på opptil 8 meter og en støttemur på nærmere 6 meters høyde

Slik så utbygger for seg blokkbebyggelsen i forrige rammesøknad. Bygningsvolumene til høyre er deler av den samme utbyggingen. (Illustrasjon: Voll Arkitekter)

Dette mente Koteng Eiendom ville gi «dårlige kvaliteter» både for boligene som delvis ble liggende under terreng, et lite bymessig gatebilde og svært dårlige forhold for gående og syklende.

Ny søknad

Denne uken sendte Teknotomten 3 AS inn en ny og revidert rammesøknad hvor volumet på bygningsmassen er redusert noe. Den største forskjellen finner man imidlertid i de endringene som er gjort i form, farge og fasader.

Bygningsmassen fremstår nå som en serie av mindre delvolumer fremhevet med variert fargesetting og detaljering.

I følge søknaden er det er videre lagt stor vekt på at den dobbelhøyde sokkeletasjen i forretning og tilliggende parkeringsplan ikke skal framstå som «sokkel-arkitektur».

Det er også jobbet med å ta ned sokkelhøyden i takhagens ytterkant ved å innføre mellomliggende nivå for kjøkkenhage, trappearrangementer og beplantet grøntskråning. Dette for å dempe overgangen fra det høye takhagenivået og det lavere liggende nivået langs Anne-Kath Parows veg.

Søknaden ligger nå hos byggesakskontoret

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER