Vil erstatte tre bolighus med 22 nye leiligheter

Stort fortettingsprosjekt planlegges i Holtvegen og Søbstadvegen på Heimdal.

Der er Krigsvoll Holding AS som gjennom selskapet Bakklandet Eiendom AS nå ønsker å bygge i alt 22 leiligheter i Søbstadvegen 46 og Holtvegen 1-3.

I følge grunnboken kjøpte selskapet de tre eiendommene for 21,15 millioner kroner i perioden 2019-2021.

Slik ser utbygger for seg den planlagte bebyggelsen. Gatenavn er lagt på av redaksjonen (Illustrasjon: Voll arkitekter)

I planinitiativet legges det opp til 14 rekkehus fordelt på fire bygningsvolum, og en lavblokk med 8 leiligheter. Gjennomsnittlig størrelse på boenhetene er på ca. 90m²

Planområdet er på ca. 4.700m², mens det totale utbyggingsvolumet i planinitiativet er ca. 2.050m² BRA.

Byggehøydene for den nye bebyggelsen vil være to boligetasjer med saltak over, noe som i følge planinitiativet er i samsvar med byggehøyder ellers i området. For lavblokken foreslås det flatt tak.

Holtvegen 1 er et av tre hus som er planlagt revet. Det ble kjøpt av utbygger i 2021 for 8,5 millioner kroner.

I planinitiativet heter det at enkelte naboeiendommer vil påvirkes noe når det er snakk om solforhold, men at dette ikke vil forringe uteoppholdsarealene.

I en foreløpig tilbakemelding fra kommunen heter det blant annet at lavblokka enten bør tas ut eller erstattes med rekkehus av hensyn til større uterom og høyder.

Videre heter det at forhager med trær og beplantning bør sikres for å skape en grønn buffer mot Holtvegen og Søbstadvegen.

Kommunen mener det er viktig at de store trærne kan bevares. Både med tanke på den økologiske funksjonen og med tanke på overvann

Kommunen ønsker også at de større trærne innenfor planavgrensningen bør forsøkes bevart i den grad det er mulig.

Dette da større trær har en viktig økologisk funksjon, spesielt for fugler som skjule- og hekkested.

Med tanke på at planen medfører flere tette flater vil store trær også bidra til lokal overvannshåndtering i følge kommunen.

Krigsvoll Holding AS eier også Søbstadvegen 19a.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img

SISTE SAKER