Sørem gård pusses opp, blir kurs- og konferansesenter

SØREM Tunet på Sørem gård er et firkanttun med seks bygninger, hvor fem er verneklassifisert.

-Annonse-spot_img

I flere hundre år har Sørem Gård tronet majestetisk øverst på åsen i Leinstrand. Med 13 kyr og tre hester, 220 mål dyrkamark og 800 mål skog var Sørem stadig i et betydelig gårdsbruk på 50-tallet.

Gården gikk ut av ordinær privat drift i 1921, og ble deretter omdisponert av Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) som feriested.

Fagbevegelsen brukte «Søremen» som feriested, blant annet til vinteraktiviteter innen arbeideridretten i mellomkrigstiden, og senere som et rehabiliteringssenter i Trondheim for rusmisbrukere i alderen 18 år og oppover.

Dagens eier, Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon (AØF) søker om bruksendring, tilbygg og oppgradering av bygningsmassen for ny bruk som
overnattingssted (markahytte), kurs- og konferansesenter.

Bakgrunn
Bygningsmassen er klassifisert som verneverdig, verneklasse A, B og C, men er nedslitt og trenger krafig oppgradering samt tilbygg for ny ønsket bruk med universell utforming. Omsøkt tiltak gjelder låna, fjøs, driftsbygning, størhus, kapell og mellombygg som binder fjøs og driftsbygning sammen.

Låna skal istandsettes etter antikvariske prinsipper, både utvendig og innvendig, skriver prosessleder LINK Arkitektur i sakspapirene.

Godkjent fra Byantikvaren
–Istandsetting bygningene som det legges opp til, og som er i gang med den pågående restaurering av stabburet, er svært positiv, skriver Byantikvar Mette Bye.

–Bygningene på Sørem gård har hatt en bruk og vedlikeholdssituasjon over lang tid som ikke har vært optimal for ivaretakelse og opplevelsen av tunet som kulturhistorisk verdifullt anlegget.

Både kapellet og låna har i dag eksteriør som ikke er opprinnelig, og som har behov for reparasjoner.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER