Blir ren barneskole. Se tegningene av nye Stabbursmoen skole

Skolen skal ha plass til 420 elever med mulighet for utvidelse til 560 elever.

Eksisterende Stabbursmoen skole fra 1979/80 rives og en ny skole skal bygges på samme tomt.

Nye Stabbursmoen skole vil bli en ren barneskole og planlegges for 420 elever, noe som er 120 flere enn dagens elevtall. De legges samtidig til rette for en fremtidig utvidelse til 560 elever.

Oversikt fra nordøst (Tegning: Eggen Arkitekter AS)

Etter flere år med utredninger, høringer og politiske vedtak kunne Eggen Arkitekter i slutten av juni sende inn et komplett planforslag på vegne av Trondheim Eiendom.

Skolen planlegges som et kompakt anlegg i to etasjer i tillegg til sokkel mot bekkedal i vest. Bygningsmassen plasseres slik at terrengformasjon i bekkedal ivaretas. Idrettshallen vil plasseres på sokkelnivå.

Oversikt fra nordvest (Tegning: Eggen Arkitekter AS)

Det skal etableres minimum 139 sykkelparkeringsplasser hvorav minimum 46 skal være under tak. For bil legges det til grunn 8 hente- og bringeplasser, to besøksplasser tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne og inntil 5 driftsplasser.

I planforslaget heter det at nye Stabbursmoen skole vil være et løft for hele området. Skolegården vil være en samlingsplass for lek og aktivitet også på ettermiddag og helg.

Oversikt fra sørvest (Tegning: Eggen Arkitekter AS)

Dersom høyspenningsanlegg legges i jordkabel slik politikerne i formannskapet ønsker, så vil det i følge planforslaget gi hele bekkedalen et løft i forhold til status som turvegforbindelse mellom Kattemskogen og opp til marka og Saupstad skistadion.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img

SISTE SAKER