Krever at ferdigattest for boligkompleks på Lund Østre trekkes tilbake

Norges Handikapforbund Trøndelag og styret i Sameiet Høisethtoppen 4 Tårn mener utbygger har søkt ferdigattest på feil grunnlag. Sier dagens situasjon kan utgjør en fare ved en eventuell evakuering.

-Annonse-spot_img

Norges Handikapforbund Trøndelag ber i et brev til Byggesakskontoret om at utstedt ferdigattest for boligkomplekset Høisethtoppen 4 Tårn i Jernkisvegen 5-11 trekkes tilbake.

Forbundet mener utbygger har søkt om ferdigattest på feil grunnlag da sameiet skal ha påpekt flere mangler som ennå ikke er utbedret. Dette gjelder spesielt de fire inngangspartiene ut mot Ringvålvegen.

I følge Norges Handikapforbund, som har vært på befaring, har inngangspartiet til Jernkisvegen 5 «åpenbart for høy terskel». Samtidig skal det mangle en rampe i 3. etasje.

Norges Handikapforbund Trøndelag mener denne rampen er for bratt og smal. (fra kommunens sakspapirer)

I Jernkisvegen 7, 9 og 11 er det bygget ramper ved inngangspartiene, men disse skal i følge forbundet ikke være i henhold til regelverket. I brevet til kommunen heter det at rampene er «for bratt og smal», samtidig som de ikke oppfyller kravene til snusirkel.

Ferdigattest

Boligkomplekset Høisethtoppen 4 Tårn består av 82 boenheter og stod ferdig i 2019. Etter en midlertidig brukstillatelse fikk utbygger i mai godkjent søknaden om ferdigattest.

Norges Handikapforbund Trøndelag mener denne terskelen inn til Jernkisvegen er for høy (Fra kommunens sakspapirer)

I vedtaket het det at byggearbeidene var «utført i samsvar med tillatelsen«. Det ble samtidig innvilget dispensasjon fra rekkefølgekravet om opparbeidelse av bussholdeplasser langs Ringvålvegen.

Dette da innføringen av metrobuss førte til endringer i rutetilbudet i området. I dag er det et større knutepunkt for to metrobusslinjer 400 meter unna, noe som ikke var tilfellet da reguleringsplanen ble vedtatt i 2015.

Trøndelag fylkeskommune har dessuten ikke avklart hvor man ønsker nye holdeplasser langs Ringvålvegen, noe som i følge utbygger gjør det «umulig» å skulle innfri rekkefølgekravet.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER