Nå sluttbehandles planene for Vestre Lund

Et sted mellom 345 og 414 boliger skal bygges vest for Lundåsen.

-Annonse-spot_img

Tre og et halvt år etter at bygningsrådet vedtok at det kunne igangsettes detaljplanarbeid, er det nå klart for sluttbehandling av utbyggingsplanene for området Vestre Lund.

Det er selskapet Lund Vestre AS (datterselskap av Frost Prosjekt AS) som står bak planene for det som vil bli et helt nytt boligområde vest for Lundåsen og Lund Østre.

Boligområdet vil knyttes sammen med Ringvålvegen og Lundåsen gjennom flere gangforbindelser. Det vil også etableres en gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen til metrobussstasjonen på Lund.

I planforslaget legges det opp til minimum 345 boenheter og maksimum 414, fordelt på flermannsboliger, rekkehus, større leilighetsbygg og blokker.

Det er underveis gjort flere endringer i planmaterialet etter offentlig ettersyn våren 2021 og to påfølgende høringer.

Fra østsiden av kollen mot sør (Foto: Frost Eiendom / Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS)

Blant annet så er bussholdeplassen, som først var tenkt å ligge øverst i planområdet,  flyttet ned til Ringvålvegen.

Videre er det også satt av areal til en mulig fremtidig skole for Heimdal vest. Om det imidlertid skulle vise seg å ikke være behov for noen ny skole så kan arealet reguleres til boliger.

Planen legger også til rette for en barnehage med 5 avdelinger og 82 barn. Barnehagen er  tenkt etablert sentralt ved det planlagte torget. Barnehagen vil ha utearealer i parken mot øst. Dette området vil være åpen for allmennheten utenfor barnehagens åpningstid.

I sitt saksfremlegg til politikerne anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget vedtas slik det foreligger med foreslåtte rekkefølgekrav.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 14. novembe

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER