Nye Stabbursmoen skole er ute på høring

Frist for innspill er 8. januar.

-Annonse-spot_img

Et enstemmig bygningsråd vedtok tidligere denne måneden å sende forslaget til detaljregulering av nye Stabbursmoen skole ut på høring og offentlig ettersyn.

Det var imidlertid uenighet blant de politikerne når det gjaldt parkering for de ansatte.

I planforslaget er det avsatt 8 hente- og bringeplasser, to besøksplasser tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne og inntil 5 driftsplasser. Det er imidlertid ikke lagt til rette for ansatteparkerig.

Parkering
Elin Marie Andreassen (FrP) fortalte at partiet jevnlig får henvendelser fra ansatte i Trondheim kommune som forteller at man sliter med å få hverdagen til å gå opp og til å komme seg på jobb i tide som følge av mangel på parkeringsplasser.

Andreassen påpekte at mangel på ansattparkering ved offentlig institusjoner ofte førte til at gatene i nærområdet ble tatt i bruk til parkering.

Gamle Stabbursmoen skole skal rives (arkivbilde)

Dette ville i følge Andreassen kunne føre til et behov for strengere parkeringsreguleringer noe som igjen ville gå utover beboere i området.

Andreassen fremmet derfor et forslag om at det før sluttbehandling skulle innarbeides et areal for ansattparkering.

Andreassens forslag fikk støtte fra Høyre, FrP, Senterpartiet, Venstre og Pensjonistpartiet. Ap, Sv KrF, MDG og Rødt stemte imot noe som gjorde at forslaget falt.

Ny skole
I planforslaget som nå er sendt på høring vil eksisterende skole fra 1979/80 rives og en ny skole bygges på samme tomt.

Nye Stabbursmoen skole vil bli en ren barneskole og planlegges for 420 elever, noe som er 120 flere enn dagens elevtall. De legges samtidig til rette for en fremtidig utvidelse til 560 elever.

Skolen planlegges som et kompakt anlegg i to etasjer i tillegg til sokkel mot bekkedal i vest. Bygningsmassen plasseres slik at terrengformasjon i bekkedal ivaretas. Idrettshallen vil plasseres på sokkelnivå.

I planforslaget heter det at nye Stabbursmoen skole vil være et løft for hele området og at skolegården vil være en samlingsplass for lek og aktivitet også på ettermiddag og helg.

Planforslaget kan leses her

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER