Vil bygge boligblokker og rekkehus på Kattem

Ser for seg 45 nye boenheter med varierende leilighetsstørrelse.

Det er heimdalsfirmaet Etat Bolig AS som står bak utbyggingsplanene. Selve planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak som er plankonsulent for prosjektet.

Planområdet er på ca. 7,8 daa og innbefatter eiendommene Kongsvegen 27, 29 og 31 som i dag er bebygd med to eneboliger og en tomannsbolig. Etat Bolig kjøpte i følge grunnboken de tre eiendommene i perioden 2019-2021 for ca. 18,7 millioner kroner.

Området grenser til Thyra barnehage i vest, Kattem helse- og velferdssenter i sør, Ustmyra borettslag i øst og småhusbebyggelse i nord.

Planområdet sett fra sørøst, fra inngangen til Kattem helse- og velferdssenter (Illustrasjon: Etat Bolig AS / Asplan Viak)

I det foreløpige planforslaget som nå er sendt til kommunen så legges det opp til 45 boenheter fordelt på to boligblokker og en rekkehusenhet.

Videre heter det at minimum 30 prosent av leilighetene skal være 3-roms eller større, og være minst 55 kvm. Maksimalt 10 prosent av leilighetene kan være ett-roms. Minimum 10 prosent skal være 4-roms eller større.

Planområdet sett fra vest (Illustrasjon: Etat Bolig AS / Asplan Viak)

I illustrasjonsvedlegget er det lagt opp til 34 parkeringsplasser for bil, inkludert 5 besøksparkeringsplasser og tre HC-plasser. All parkering vil skje i egen p-kjeller.

I et foreløpig svar fra Byplankontoret heter det at planforslaget må skrives om dersom man ønsker at det sendes på offentlig høring nå. Dette da man har lagt den nye KPA, som ennå ikke er vedtatt, til grunn for planforslaget.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img

SISTE SAKER