Den gamle politistasjonen kan bli leilighetsbygg

Fasaden på det verneverdige bygget vil i stor grad forbli uendret.

Det er selskapet Heimdalsvegen 7 AS som står bak planene om å bygge om den gamle politistasjonen på Heimdal til et leilighetsbygg med åtte boenheter.

Den stilrene murbygningen fra 1937 er i dag et av få bygg på Heimdal med høy antikvarisk verdi. Bygget ligger i verneklasse C men er av Byplankontoret foreslått oppgradert til verneklasse B.

Bygget har opp gjennom årene blitt benyttet både som bank, postkontor og som administrasjonsbygg for daværende Leinstrand kommune

Den gamle politistasjonen i Heimdalsvegen kan nå bli et leilighetsbygg. Samtidig planlegges det et splitter nytt leilighetsbygg like bak. (Illustrasjon: PKA arkitekter)

Politiet på Heimdal holdt til i bygget fra 1995 og frem til de flyttet inn i splitter nye lokaler på andre siden av jernbanen i november 2021.

Bygget har tross ulik bruk hele tiden beholdt sin opprinnelige karakter og fasadeuttrykk.

I arbeidet med den planlagte bruksendringen har ansvarlig søker PKA arkitekter vært i dialog med Byantikvaren i Trondheim.

Fasadeuttrykk

I rammesøknaden som nå er sendt inn, heter det at prosjektet legger vekt på at bygningens «helhetlige symmetri og fasadekomposisjon» skal opprettholdes i størst mulig grad.

Den gamle politistasjonen i Heimdalsvegen 7 vil beholde sitt opprinnelige fasadeutrykk. Den planlagte boligblokken til høyre. (Illustrasjon: PKA arkitekter)

For å kunne utnytte loftsetasjen på best mulig måte er det planlagt å reetablere takvindu og kobbhus med utgangspunkt i historiske bilder. Dette er et grep Byantikvaren har uttalt seg positivt til.

Både ansvarlig søker og Byantikvaren er videre enige om at tiltakene på taket er nødt til å være symmetriske gitt det verneverdige byggets «symmetriske form og stramme fasadeuttrykk».

Det er imidlertid knyttet noe uenighet rundt hvor store takvinduene på de ulike sidene av bygget bør være. Vinduene vil uansett være for små til å oppfylle dagens krav om dagslys noe som vil fordre dispensasjon fra Byggesakskontoret.

Ansvarlig søker mener det vil være en stor fordel at det verneverdige bygget kan tas i bruk til boligformål og viser til vernemyndighetenes uttalte mål om bevaring gjennom bruk.

Det gamle bankbygget fra 1977 er planlagt revet og erstattet med et leilighetsbygg med næring på gateplan.

Om den gamle politistasjonen ikke tas i bruk til boligformål vil den i følge rammesøknaden alternativt kunne bli gjort om til minilager.

Leilighetsbygg

Samtidig med at det søkes om bruksendring og ombygging av den gamle politistasjonen så planlegges det også for en større boligblokk der det gamle bankbygget ligger.

Den nye boligblokken vil ha 5 etasjer og bestå av totalt 48 boenheter i varierende størrelser. Hovedvekten vil ligge på 2- og 3-roms leiligheter.

Den nye boligblokka sett fra Kirkeringen (Illustrasjon: PKA arkitekter)

På gateplan ut mot Hans Michelsens veg vil det være næringsareal/ kontorareal i på ca. 257m2. Takterrasse vil være inntrukket fra yttervegg for å minske innsyn til naboer.

Det nye boligprosjektet vil være avhengig avhengig av flere dispensasjoner, blant annet når det gjelder uteoppholdsareal, parkering, høyde og skolekapasitet.

Søknaden ligger nå hos Byggesakskontoret.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img

SISTE SAKER