Fikk ja til vaskehall på Saupstad men avslag på Sandmoen

Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

-Annonse-spot_img

Bensinstasjonkjeden Uno X fikk i slutten av juli godkjent søknaden om å få etablere en døgnåpen vaskehall ved siden av REMA 1000 Saupstad.

Kjeden har også søkt om å få sette opp en vaskehall i tilknytning til sin ubetjente bensinstasjon på Sandmoen, men her har kommunen foreløpig sagt nei.

Årsaken er at plasseringen av vaskehallen vil kreve dispensasjon fra gjeldende byggegrense, noe kommunen ikke har funnet å kunne gi.

Det vises til at det er ønskelig å begrense «ytterligere støypåvirkning» for omliggende boliger i et område som allerede er utsatt for mye støy.

Vaskehallen vil plasseres like ved den selvbetjente bensinstasjon. (Illustrasjon: HD plan & arkitektur)

Byggesakskontoret påpeker at det allerede finnes flere vaskehaller i nærområdet, og at det derfor ikke vil være noen fordeler med å gi dispensasjon.

Klagesak

Uno X har gjennom ansvarlig søker Siv Ing Braathen-Sømme As, klaget på vedtaket.

I klagen heter det at byggegrensens funksjon har til hensikt å styre plasseringen av «store bygningsvolumer» og ikke bygg med «begrenset størrelse» som den planlagte vaskehallen.

Det vises til at nærmeste avstand til boligbebyggelsen i Sandmovegen vil være 37 meter. Avstanden, kombinert med nivåforskjellene i terrenget, vil i følge klagen gjøre at fjernvirkningene fra anlegget vil være «svært redusert».

Uno X fikk i slutten av juli godkjent søknaden om en vaskehallen på Saupstad. Logo og vegnavn er lagt på av redaksjonen (Tegning: HD plan & arkitektur)

Det påpekes også at jordvollen mot bebyggelsen og hagene vil fungere som en buffer for både lys og støy som tiltaket skaper.

I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for å opprettholde kommunens tidligere vedtak.

Saken kommer opp i bygningsrådet i løpet av september.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER