Vil oppgradere turvegen mellom Granåsen og Rønningen

Ny trase på den bratteste delen av løypa skal gi mer moderate stigningsforhold.

Trondheim kommune planlegger nå en oppgradering av den 3,4 kilometer lange turvegen mellom Granåsen og Rønningen.

I tillegg til oppgradering av eksisterende trase, så planlegges det også etablering av ca. 300 meter ny trase for å gi mer moderate stigningsforhold på den bratteste delen av
løypa.

I følge Norconsult som står som ansvarlig søker for tiltaket, skal oppgraderingen gjøres med fokus på så små inngrep i naturen som mulig. Dette da turvegen går gjennom et område med flere kartlagte naturtypelokaliteter med høy verdi.

Spesielt myrområdene Sølvskakkeltjønna og Kåttatjønnmyra anses som sårbare.

Ikke alltid like lett å skulle følge stien mellom Rønningen og Granåsen. (Foto: Asgeir Våg /Trondhjems Turistforening)

Oppgradering

Turvegen vil ikke gjøres kjørbar, men skal oppgraderes slik at det går an å trille barnevogn hele veien fra Granåsen til Rønningen. I dag er dette vanskelig da deler av turvegen er klopplagt.

Det er i dag også en del utfordringer knyttet til perioder med nye nedbør hvor gjørme gjør det er vanskelig å følge selve stien.

I den bratteste delen av løypa (rød sirkel) skal ny trase på rundt 300 meter gi mer moderate stigningsforhold.

Etter oppgraderingen skal turvegen fungere som hovedturveg mellom Granåsen og Rønningen i barmarkssesongen, og skiløype gjennom vintersesongen.

Tanken er å kunne begynne arbeidet i løpet av høsten eller tidlig vinter.

LES OGSÅ:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

Siste eAVIS:

spot_img

SISTE SAKER